Факультет ІТМ

Факультет історії і теорії мистецтва налічує 5 кафедр: 

Кафедра Менеджменту мистецтва
"Основними завданнями кафедри є підготовка фахівців з менеджменту мистецтва і соціокультурної діяльності, а також формування сучасної концепції розвитку української культури, підняття її на навий якісний рівень, ефективне використання існуючих історичних і національних культурних надбань нашої держави, активізація діяльності комерційної сфери української культури.

Перспективними завданнями кафедри є залучення студентів до реалізації соціокультурних проектів на рівні міста, області та держави. Основною метою є підготовка фахівців, котрі могли б ефективно формувати культурну політику як ключовий елемент стратегії розвитку України, створювати можливості для кращого використання професійних ресурсів і фінансових засобів для розвитку культури, сприяти збереженню як матеріальної, так і духовної культури, адаптувати ринок культурно-мистецької продукції до сучасних умов, сприяти розширенню та стабілізації некомерційного сектора культурної сфери, репрезентувати вітчизняні культурні надбання у світі і т.д."

Кафедра Історії і теорії мистецтва
"Концепція діяльності кафедри передбачає виховання і професійну підготовку мистецтвознавців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр», скерування кращих випусників на навчання в аспірантуру, подальший розвиток мистецької думки України. Основними здобутками кафедри є її вихованці, монографії, навчальні посібники, колективні праці, освітні програми нового покоління.

Вагомим здобутком кафедри ІТМ останніх років є те, що активно публікують свої статті та монографії студенти, зокрема М. Романишин «Малярство Олекси Друченка» , С. Білан «Князь і дружина ІХХІІ ст. Іконографія, стрій, типологія, художній образ» та ін. Студенти та викладачі кафедри брали участь у наукових конференціях у Польщі, Чехії, Австрії, Росії, Німеччині. Щороку навчання студентів завершуєтьсяікавими навчальнимипрактиками вУкраїні та за кордоном."

Кафедра Гуманітарних наук
"Базові курси кафедри – це історичні (історія України, історичне краєзнавство), філософські (філософія, релігієзнавство, етика, естетика), політологічні, економічні – збагачені фаховими навчальними програмами, джерелами й літературою. Окрім лекційних та семінарських занять, широко практикуються конференції, відвідування історико-меморіальних пам'яток міста, а також проведення практики з основ археології, педагогіки тощо.

Наукова робота здійснюється за індивідуальними планами викладачів, а також з урахуванням професійно-предметних зацікавлень. Важливим критерієм є мистецький профіль закладу, його скерованість на збереження і розвиток здобутків національної культури."

Кафедра Мов і літератури
"Кафедра забезпечує навчальний процес для денного та заочного відділень, екстернату (1-5 курси) та аспірантури з англійської, німецької, французької, іспанської, латинської мов, української та зарубіжної літератури, української мови за професійним спрямуванням. Кафедра проводить щорічно студентські наукові конференції, творчі вечори зарубіжної та української літератури."

Кафедра Фізичного виховання
"Основними завданнями кафедри є збереження та зміцнення здоров’я студентів, їх фізичне виховання та удосконалення майстерності студентів-спортсменів."

Переглянути оригінал статті

/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/