Культурологічні студії / Костюк І.В., Маланчук-Рибак О.З., Студницька М.Р.


Книга присвячена розгляду актуальних проблем культурології – нової дисципліни, яка динамічно розвивається на міждисциплінарному науковому просторі. Проаналізовано місце культурології в системі гуманітарних наук, окреслено актуальні парадигми сучасних культурно-історичних студій та науковий категоріальний апарат культурології. Автори аналізують міфологічні коди культури, основні методичні підходи до вивчення міфу як соціокультурного феномену. В окремий розділ увійшли праці, присвячені культурологічному аспекту жіночих студій.
Видання розраховане на науковців-кульутрологів, мистецтвознавців, а також студентів.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/