Ростислав Шмагало. Енциклопедія художнього металу в 2-х томах.


Це академічне, науково-інформаційне видання, що містить понад 2,5 тисяч кольорових ілюстрацій, тисячі термінів і таблиць, що охоплюють поняття і шедевральні явища, дотичні до сфер ювелірства, ковальства, художнього зброярства, емальєрства, гліптики, художнього литва, коштовного каміння в історії Світу та України.
Том 2-й присвячено видатним майстрам художнього металу України ХХ – ХХІ століття.
Головна культурологічна місія Енциклопедії полягає в утвердженні української ідентичності у її історичному та сучасному вимірі через мистецтвознавчий аналіз археологічних пам’яток художнього металу, ковальства та литва в архітектурі, виробів релігійного вжитку, медальєрства, фалеристики, атрибутів влади та державності тощо. Вперше у цілісному світовому контексті розглядається творчість провідних українських митців як багатопланове транс культурне явище.
Каталог майстрів сучасної України налічує більше 150-ти імен, відомості про творчість яких доповнює укладений автором веб-сайт: www.artmetal.org.ua.
Видання вперше систематизує тисячі творів, значний корпус літератури, хронологічні  та довідкові експертні таблиці. Зібрано відомості та бібліографію про найцінніші втрачені або повернені в Україну пам’ятки історичного та мистецького значення. У територіальному та художньому вимірах охоплено предметно-видовий розвиток художнього металу від давніх цивілізацій Євразії, Середньовіччя до сучасних явищ в Україні і Світі. Подано світові системи клеймування ювелірних виробів, методи експертної оцінки коштовного каміння,  його родовища в Україні, типи огранювання тощо.
Енциклопедія є послідовною частиною авторських наукових монографій, що системно долають інформаційні бар’єри на шляху до світових та українських першоджерел мистецтвознавства та міждисциплінарних зв’язків навколо теорії мистецтва.


/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/