Кафедра Історії і теорії мистецтва

Зліва направо – стоять: М. Кравченко, М. Студницька, Н. Левкович, Г. Хорунжа, Г. Семенишин, Н. Циган, Р. Шафран, Л. Цимбала; зліва направо – сидять: Я. Кравченко, С. Лупій, І. Голод, Г. Стельмащук, О. Рибак, Р. Шмагало
Кафедра історії і теорії мистецтва є випускаючою, забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів із спеціальностей "Культурологія” (Образотворче мистецтво) та "Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво” (Історія і теорія мистецтва) на рівні вимог державних стандартів 4 рівня акредитації спеціальності. Кафедра готує з 1990 року фахівців на денній формі навчання, з 1998 року – також на заочній формі навчання.

В роботі кафедри передбачається: читання лекцій та проведення семінарських занять з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, основ наукових досліджень, культурології, історії культури, міфології та іконографії, написання методичних праць, виконання громадської роботи в Академії та поза її межами. З метою удосконаленя змісту навчання, модернізації навчального процесу, викладачі кафедри проводять корегування робочих програм, розширюють застосування новітніх навчальних технологій, поповнюють базу методичного забезпечення, проводять обмін студентами з зарубіжними фаховими школами, спільні навчальні роботи тощо.

Студенти відділення кафедри за успіхи у навчанні, громадську та наукову роботу неодноразово преміювалися та нагороджувалися відзнаками різними інституцій, перемагали на конкурсах та у грантових програмах.

Кафедра ІТМ виступала провідною установою при захисті кандидатських дисертацій за спеціальностями Декоративно-прикладне мистецтво – 17.00.06 та Образотворче мистецтво 17.00.05.

Кафедра активно співпрацює з музеями, навчальними, культурно-просвітниіми, мистецькими закладами, творчими спілками, відповідними органами державного управління, в процесі чого проводиться експертна оцінка потреб районів, областей та регіону в цілому у фахівцях з історії та теорії мистецтва, у фахівцях – культурологах.

Зав.кафедри – доктор мистецтвознавства, професор, Стельмащук Г.Г.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/