Кафедра соціально-гуманітарних наук

Кафедра як внутрішній структурний підрозділ була створена у 1976 р. при кафедрі історії та теорії мистецтва. У 1990 р. підрозділ реорганізовано у кафедру мов та літератури у зв’язку із запровадженням дисциплін "Українська література”, "Стилістика”, "Українська ділова мова”, "Зарубіжна література”.

Відділення викладання іноземних мов очолювала О.С. Пруднікова (1976-1986). Пізніше відділення, а згодом і самостійну кафедру очолювала доцент, кандидат філологічних наук О.П. Зеленська (1986-1994). Від 1994 року незмінним завідувачем кафедри є доцент, кандидат філологічних наук Якуб’як М.В.

Від 1994 р. у навчальноу процесі використовуються сучасні підручники (видані у Лондоні, Парижі та Берліні) з англійської, німецької та французької мов. Викладачі кафедри забезпечили навчальний процес низкою методичних посібників: "Розмовні теми”, "Моя спеціальність”, уклали іншомовні словники-мінімуми термінів мистецтва|, українсько-іншомовні словники-мінімуми термінів мистецтва, українсько-іншомовні розмовники на побутову тематику. Окремими випусками підготовлено й видрукувано методичні розробки "Сучасне зарубіжне англомовне мистецтвознавство” (випуски І, ІІ; укладачі Кищак С.І., Проскурняк М.Б., Каширина М.О., Кудиба С.М., Калетник Н.В., Бурак М.І.), "Сучасне зарубіжне німецькомовне мистецтвознавство” (випуск І; укладач Гаврих О.М.), "Сучасне зарубіжне франкомовне мистецтвознавство” (випуски І.ІІ; укладач Якуб’як М.В.),"Корективний курс англійської мови для студентів І курсу” (укладач Кищак С.І.). У навчальному процесі активно застосовуються аудіо- та відео засоби, які допомагають ефективніше впроваджувати в навчальний процес інноваційні методичні технології та новинки.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін на денному та заочному відділеннях, на екстернатній формі навчання (1-5 курси) та в аспірантурі з англійської, німецької, французької, іспанської, латинської мов, української та зарубіжної літератури, української мови за професійним спрямуванням. З 2006 року для іноземних студентів з Китаю, Польщі, Білорусі, Ірану та інших країн ведеться викладання курсу "Українська мова для іноземців”. Для цієї нової дисципліни розроблено відповідну навчальну програму та методичне забезпечення.

Кафедра підготувала та опублікувала низку монографічних, лексикографічних та навчально-методичних праць. Серед них, зокрема: О.П. Зеленська "Українське народне мистецтво”, М.В. Якуб’як "Корективний курс французької мови” (з грифом Міністерства освіти і науки України), М.В. Якуб’як М.В. "Словник термінів мистецтва” (з грифом Міністерства освіти і науки України), М.В. Якуб’як, С.Л. Мартинюк "Короткий словник склярства” (вид. Львівська академія мистецтв), С.І. Кищак "Корені лемківської різьби” (Львів: Свічадо, 2003. – 144 с.), Ляшкевич П.А. "Етика ділового спілкування” (Львів, 2006), "Рекомендації зі складання та оформлення списку використаних джерел і літератури відповідно до вимог нового стандарту з бібліографічного опису” (Львів, 2008).

Кафедра працює над створенням англійсько-українського словника термінів мистецтва. Доц. П.А. Ляшкевич підготував до друку "Китайсько-український словник термінів мистецтва”, доц. М.В. Якуб’як переклав "Словник театру” П. Паві (видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2006), за який отримав премію ім. Г. Сковороди посольства Франції в Україні. За цей переклад він 2007 року став лауреатом премії ім. М. Возняка Львівської обласної держадміністрації.

Викладачі кафедри постійно працюють над перекладами іноземної літератури для потреб Львівської національної академії мистецтв, а також беруть участь як перекладачі у міжнародних мистецьких акціях. Якуб’як М.В., Кудиба С.М., Кищак С.І., Білик Е.С., Ляшкевич П.А. є постійними авторами наукових часописів "Вісник Львівської національної академії мистецтв”, "Мистецтвознавчий автограф”, беруть участь у створенні нового мистецтвознавчого журналу "Рукотвір”. На кафедрі навчальний процес організовано за кабінетним принципом. Кожен викладач проводить заняття у своєму інформаційно та естетично оформленому кабінеті. Навчальний процес забезпечено сучасною методичною літературою та технічними засобами (інтернет, кабельне телебачення, аудіо- та відеомагнітофони). Кафедра постійно поповнюється сучасними словниками, підручниками та іншими методичними засобами.

Викладачі кафедри щорічно організовують загальноакадемічні культурологічні вечори, які мають неабиякий успіх. Традиційними стали творчі зустрічі з відомими українськими письменниками, зокрема, з Романом Іваничуком, Андрієм Содоморою, Віктором Небораком.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/