Кафедра менеджменту мистецтва

Кафедру менеджменту мистецтва створено у 2004 році, чим було започатковано новий напрямок навчання і досліджень у Львівській національній академії мистецтв.

Підготовка фахівців здійснюється на денному та заочному відділеннях за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • "Бакалавр”: галузь 0201 "Культура” напрям 6.020106 "Менеджмент соціокультурної діяльності”, спеціалізації "Менеджмент мистецтва” та "Педагогіка художньої культури”;
  • "Магістр”: галузь 0201 "Культура, спеціальність "Культурологія”, спеціалізації "Менеджмент соціокультурної діяльності”.
Основними завданнями кафедри є підготовка фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності, а також активна робота з формування і впровадження сучасної концепції розвитку сфери культури в Україні. В умовах глобалізації, культурної інтеграції України, роль культури у суспільному житті є однією із визначальних для підтримки суспільного прогресу. Мотивом для відкриття кафедри з одного боку була гостра потреба у фахівцях з мистецького менеджменту. Можливість відкриття забезпечувалась наявністю унікальних кадрових, матеріальних, інформаційних ресурсів у Львівській національній академії мистецтв.

Формуючи концепцію роботи кафедри, було підібрано висококваліфікований штат викладачів кафедри, які мають значний досвід роботи у сфері мистецького менеджменту, а також визначено інтеграцію навчального процесу до соціокультурного простору міста Львова, України та світу одним із пріоритетів організації навчання. Тому навчаючись у ЛНАМ, студенти постійно спілкуються з митцями, відвідують виставки, стажуються в органах управління соціокультурною сферою та за кордоном, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних проектах.

Викладачі і студенти працюють над вирішенням практичних і теоретичних завдань, спрямованих на забезпечення якісно нового рівня розвитку соціокультурного простору, ефективне  використання існуючих історичних, національних культурних надбань нашої держави, активізацію діяльності творчих індустрій, стимулювання інноваційної активності через актуалізацію культурного потенціалу. Активно розробляються та впроваджуються у навчальний процес авторські навчальні програми як культурологічного напрямку, так і менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва творчої сфери тощо.

Специфіка роботи кафедри менеджменту мистецтва полягає у тому, що тут готують менеджерів соціокультурної діяльності для роботи не лише у закладах культури, але й для представлення економічних інтересів  окремих мистців, підприємств культурної сфери, а також для роботи у підрозділах виконавчої влади, які формують культурну політику, і впливають на процес культурного розвитку регіону,  держави в цілому.

За короткий час свого існування кафедра менеджменту мистецтва уже має значні надбання. Розроблено та запроваджено для викладання комплекс практично-професійної підготовки, навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців із менеджменту соціокультурної діяльності, налагоджено контакти з культурними інституціями України та зарубіжжя, організовано низку наукових конференцій, фестивалів, тренінгів.

Завідувач кафедри менеджменту мистецтва з моменту її заснування до сьогодні - доктор мистецтвознавства, професор, О.Я. Боднар.

Завдяки активній науковій, методичній, виховній, творчій роботі завідувача, кафедра постійно розвивається, налагоджується міжнародні зв’язки, з представниками наукових та мистецьких кіл Польщі, Росії, Аргентини, Угорщини, Австрії, Німеччини, США, Канади та ін. Крім ліцензованої нової галузі підготовки фахівців у 2006 році. У 2009 році відкрито нову спеціалізацію – «Педагогіка художньої культури», на кафедрі щорічно відбуваються науково-практичні, методичні конференції, співорганізаторами та учасниками яких є викладачі та студенти кафедри менеджменту мистецтва.

За період існування кафедри вийшло у світ 3 монографії, 9 методичних посібників, опубліковано близько 400 наукових статей та понад 50 методичних розробок.

Студенти відділення "Менеджмент соціокультурної діяльності” за успіхи у навчанні, громадську та наукову роботу неодноразово преміювалися та нагороджувалися відзнаками різними інституцій (Іменними стипендіями Верховної Ради, Міського голови, Фонду ім. Е. Миська, Т. Бриж та ін. ), перемагали на конкурсах та у грантових програмах. Вони - активні учасники соціокультурного життя міста, варто відзначити Фестиваль креатину та інновацій (2009 р.), співініціатором якого є Чмир Я., дитячі творчі конкурси у м. Жовква (2008-2010 рр.), організатор – Попович Я., створення сайту факультету історії і теорії мистецтв –  Орєшок Д. тощо.

Незважаючи на те, що лише з 2008 року були підготовані перші випускники кафедри менеджменту мистецтва, багато з них мають уже значні здобутки. Серед них - працівники музеїв, творчих агенцій, фестивалів та ін. Випускники кафедри К.Гай та Т.Бей є членами оргкомітету Львівського тижня моди, А.Лопухін – організатор та співорганізатор кількох соціокультурних проектів, серед яких  фен-шоу «Made in Ukraine», виставка "Стиль», Н.Петрук – член оргкомітету регіонального фестивалю реклами «Creator-Party». Четверо випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі ЛНАМ.

Кафедра зосереджує увагу і на практичній реалізації набутих знань з менеджменту мистецтва під час навчально-виробничих практик, налагоджуючи тісну співпрацю з багатьма мистцями, музеями, галереями, навчальними закладами не лише у західному регіоні, а й по свій Україні та за кордоном. Впродовж свого існування кафедра виступала ініціатором та співорганізатором багатьох проектів, серед яких Міжнародна школа-семінар "Економіка в культурі. Культура в економіці” (2005-2009 рр.), Міжнародний довготерміновий проект „Екологічний ракурс” (2004-2010), Львівський тиждень моди (2008-2010), «Допоможи Святому Миколаю» та ін.

Значну увагу громадськості України та за кордоном привернули проекти, реалізовані кафедрою Довгостроковий проект "Мистецька освіта у культурній політиці ХХІ століття”( у 2007 р.) та Довгостроковий проект "Фестиваль гармонії” (2008), які набули значного міжнародного розголосу.

Серед перспективних проектів кафедри – продовження роботи довготермінових проектів, організація низки виставок. Особливу увага надається розробці нових наукових напрямів досліджень сфери культури: музейництва, мистецької освіти, розвитку творчих індустрій, культурної політики; розширення та налагодження тіснішої співпраці з культурними інституціями України та за кордоном, формування львівської школи мистецького менеджменту.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/