Кафедра гуманітарних наук

Кафедра гуманітарних наук функціонує за урядовим штатним розписом від 1 січня 1947 р. як кафедра "основ марксизму-ленінізму” Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (ЛДІПДМ). Обов’язки її завідувача виконував В.Онищенко. З осені 1947 р. до 1959 р. завідувачем кафедри працював історик Г.Полубічко (1905 р.н., українець з Полтавщини, з дипломом Харківського педагогічного інституту), який 20 вересня 1947 р. замінив сумісника В. Онищенка. У документах кафедри марксизму-ленінізму, неодноразових доповідях її завідувача простежується балансування між навчанням і вихованням, надання пріоритетів у завищених оцінках знань нечисленним комуністам, акцентування уваги на "місцевих” студентах з метою відповідного ідеологічного впливу на них.
Згодом кафедрою завідували історик І.Михайловський (1959-1960), економіст М.Рахно (1962-1968), філософ І.Фатєєв (1968-1976), історик Л.Череповський (1976-1980). Всі вони – кандидати наук, доценти, традиційно обиралися секретарями парторга­ні­за­цій ЛДІПДМ, за виключенням кандидата історичних наук, доц. В.Бадяка, який керував кафедрою в 1980-2002 рр. і обирався заступником секретаря парторганізації з ідеології. За цей період якісний склад викладачів вищої кваліфікації сягнув 85%. У 1989 р. статус кафедри, що забез­печувала викладання обов’язкових марксистсько-ленінських дисциплін ліквідовано. Кафедру перейменовано на кафедру суспільних наук, згодом – на кафедру гуманітарних наук. Кардинально змінились дисципліни, і відповідно, навчальні програми. Вони набули українського національного наповнення, гуманітарного характеру, патріотичного спрямування. У 2002 – 2005 рр. кафедрою завідував кандидат економічних наук, доцент М.Олександров, від 2005 р. кандидат історичних наук, доцент А.Войнаровський.
В складі кафедри 1 профе­сор, 4 доценти, 5 кандидатів наук, які забезпечують читання 20 навчальних курсів. В їх доробку за роки Незалежності України вагома кількість праць, участь в багатьох науково-методичних акціях.
Кафедра практикує систематичне проведення науково-теоретичних студентських конференцій. Зокрема, це традиційні конференції з інтелектуальної власності ("Правова охорона і захист власності”), правознавства ("Права людини і громадянина”), історії України ("НАТО і Україна очима художників”, "Гетьман І.Мазепа – меценат і політик”), філософії ("В.І.Вернадський про феномен життя, Всесвіт, людство, ноосферу”); мистецько культурні вечори присвячені Олегу Ольжичу та Олені Телізі, Василю Симоненку; вшанування пам’яті жертв Голодомору; міжкафедральні конференції (зокрема "Державні проблеми державної мови”); науково-практична конференція викладачів ("Мистецька освіта та морально-етичні виклики сучасності”).
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/