Словник педагогіки художньої культури


У пропонованому науково-довідковому виданні зібрано і пояснено корпус сучасних термінів, понять та визначень з мистецькоосвітньої сфери. Систематизовано і доповнено понятійний апарат методології мистецької школи, педагогіки, культурології, музеєзнавства, менеджменту мистецтва, етики та естетики, міжкультурної кумунікації, медіа-освіти, враховуючи специфіку синтезу мистецької освіти.
Видання продовжує багаторічну роботу фахівців в галузі мистецького та педагогічного словникарства, зокрема викладацького складу факультету ІТМ ЛНАМ. Словник базується на фіксації й поясненні тих сучасних понять, які складають основи культурологічного, мистецького, педагогічного знання.
Пропоновані терміни, поняття та визначення не претендують на вичерпність, однак дозволяють комплексно розкрити новітню сутність мистецької й художньо-естетичної освіти і спрямовані на забезпечення методичного супроводу викладання предметів мистецького спрямування у вищих навчальних закладах усіх типів та загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах системи освіти.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/