Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва

У другій частині антології представлено пам'ятки української наукової думки в галузі мистецтвознавства і культурології, які відображають широкий спектр духовних настроїв різних періодів історії XXст., інтелектуальних досвідів та естетичних ідей, які супроводжували динаміку творчого поступу. Матеріал розведено в трьох основних розділах і додатках. У першому розділі «Історичні, культурологічні, концептуальні ресурси українського мистецтвознавства» публікуються праці або фрагменти книг визначних мислителів свого часу І.Липи, Є.Маланюка, Д.Віконської, знаних митців О.Богомазова, Н.Геркен-Русової, В.Кивелюка та ін., які в той чи інший спосіб осмислювали як загальні, так і спеціальні питання духовної культури та естетичної свідомості. Другий розділ "Перезавантаження" культурно-мистецького процесу: деякі естетичні конфронтації другої половини XX століття" - містить цілий ряд маловідомих текстів різних жанрів - оглядів, рецензій, полемічних, інформативних матеріалів відомих постатей культурно-мистецького процесу - О.Архипенка, У.Самчука, В.Блавацького, М.Бутовича, Е.Козака та ін. Складну й унікальну в мистецькій історіографії структуру має третій розділ - "Формально-ідейний спектр українського модернізму і постмодернізму: автор - смислові посили - шляхи відчувань", де друкуються не лише віддалені в часі матеріали, але й роздуми про мистецтво сучасних авторів. Окреме місце у виданні займають додатки - "Творчі біографії: джерела, мотивації, авторефлексії", де можна ознайомитись з цілими, досі важкодоступними книгами про М.Бойчука, М.Самокишу, М.Андрієнка, С.Литвиненка, а також з цілою серією автобіографічних публікацій відомих мистців. Видання завершує довідкова частина з Покажчиком імен та географічних назв.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/