Шмагало Р.Т. «Енциклопедія художньої культури»


Вийшла в світ третя книга трилогії:
Шмагало Р.Т. Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія.
4000 джерел бібліографії. 300 фотодокументів. 1000 термінів. – Львів: ЛНАМ, 2013. – 520 с., іл


Енциклопедія реалізує мету створення  фундаментальної джерельно-теоретичної  бази знань з української та світової художньої культури. Зокрема, мистецької освіти від часу  формування її сучасного  типу до 2010 року. Охоплено аналіз бібліографічних, архівних джерел та фотодокументів, що фіксують функціонування мистецько-освітніх закладів. Подана потужна інформативна основа для вивчення теорії, методології, методики і практики викладання  мистецьких, мистецтвознавчих, культурологічних дисциплін, проблем організації освіти, менеджменту соціокультурної сфери, народного мистецтва і промислів, дизайн-освіти, сценографії середовища, монументального образотворчого  і декоративно-ужиткового  мистецтва за регіонами  та провідними осередками. Висвітлюються єднальні ланки та концептуальні  орієнтири, що забезпечували цілісність мистецтвознавчого та  мистецько-освітнього процесу. Енциклопедія є частиною авторської  трилогії, що системно долає інформаційні бар’єри на шляху до  першоджерел мистецької освіти та міждисциплінарних зв’язків  навколо неї.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/