Львів: мистецький простір міста. Том 1: Художня синестезія міського середовища / Ред.-упоряд.: М. Студницька


Перший том колективної монографії "Львів: мистецький простір міста" присвячено проблемі органічної єдності просторових мистецтв у синтетичній структурі історичного середовища Львова. Художній організм міста автори розглядають як результат столітньої колективної творчої діяльності різних митців, а тому суттєвою виявилася проблема співвідношення синтезу мистецтв і художньої стилістичної єдності. Матеріали, опубліковані в цьому монографічному дослідженні, засвідчують багатогранність підходів до вивчення проблеми художньої синестезії міського простору. Праці розсташовано за хронологічним принципом – проблема ансамблевості в просторі міста Львова відстежується від доби Відродження і до сучасності.
В окремий розділ увійшли статті, присвячені художнім акціям, які, інтегруючись в соціокультурний простір, активно впливають на мистецьке обличчя сучасного Львова.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/