Міфологія та іконографія : підручник / Ірина Костюк


У підручнику викладені лекції навчального курсу "Міфологія та іконографія", охоплена міфологія Месопотамії, Давнього Єгипту, Давньої Індії, антична міфологія (греки, етруски, римляни), германо-скандинавська та міфологія давніх слов'ян. Автор аналізує міфологічні коди культури, основні метедологічні підходи до вивчення міфу як соціокультурного феномену, особливості зображення міфологічних персонажів у творах мистецтва. У додатки увійшли методичні вказівки та матеріали для підготовки до семінарських занять, типові тестові завдання, а також іменний покажчик міфологічних персонажів.
Видання призначене студентам – майбутнім мистецтвознавцям і культурологам, а також усім, хто цікавиться міфологією та міфологічними сюжетами в мистецтві.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/